MAATSCHAPPELIJK

Een NK met een hart

Spieren voor Spieren

Spieren voor Spieren is een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte, door geld in te zamelen dat wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, diagnose, behandeling en zorg. De missie van Spieren voor Spieren is alle spierziekten bij kinderen verslaan. Spieren voor Spieren zoekt enerzijds een oplossing voor spierziekten, anderzijds wil Spieren voor Spieren kinderen en hun gezinnen die nu lijden onder hun spierziekte helpen en ondersteunen.

Het Plieger NK Veldrijden 2023 omarmt dit initiatief en draagt de Stichting Spieren voor Spieren daarom een warm hart toe. In aanloop én tijdens het Plieger NK Veldrijden 2023 komen wij daarom graag in actie om onze gezonde spieren en die van onze bezoekers én deelnemers in te zetten voor zieke spieren om kinderen met een spierziekte en hun gezinnen een beetje geluk te brengen.

Stimuleren van gezond bewegen

Het Plieger Nederlands Kampioenschap Veldrijden 2023 staan niet alleen in het teken van de eliterenners. Ook de breedtesport heeft de mogelijkheid om kennis te maken met het unieke parcours in de fraaie uiterwaarden van de historische binnenstad van Zaltbommel. Zo maken wij – mede in samenwerking met de Provincie Gelderland – dit evenement voor iedereen toegankelijk. Diverse sportief maatschappelijke activiteiten worden aan het Nederlands Kampioenschap gekoppeld, waaronder een dikke bandenrace voor de allerkleinsten tot en met een echte koers voor basisscholieren, sporters met een beperking én de recreatieve beoefenaars al dan niet onder begeleiding van een oud-toprenner. Zo kan men niet alleen kennis maken met het veldrijden, maar wordt ook ‘gezond bewegen’ gestimuleerd, waarmee nadrukkelijk betekenis wordt gegeven aan het Plieger Nederlands Kampioenschap Veldrijden 2023.